hktv epg available on the app store

199 有線電視第1台 (2018-01-18 星期四)
午夜最前線
00:00
娛樂新聞
00:30
娛樂新聞
00:45
原振俠與衛斯理
01:00
娛樂新聞
02:45
地膽帶路-西班牙
03:00
有線新聞
03:30
小爸爸
04:00
有線新聞
05:00
有線新聞
05:30
有線新聞
06:00
有線新聞
06:30
Cable 早晨
07:00
有線新聞
09:00
金融時段
09:30
有線新聞
12:00
有線新聞
12:30
金融時段
13:00
有線新聞
15:00
金融時段
15:30
交易所直播室
16:00
大行報告
17:00
商品有價
17:30
有線新聞
18:00
有線新聞
18:30
娛樂新聞
19:00
娛樂新聞
19:15
新聞最前線
19:30
八點有線財經
20:00
綜藝大熱門
20:30
有線中國組
21:30
十點有線財經
22:00
美女的誕生
22:30
冒險假期-摩洛哥
23:30
午夜最前線
00:00
娛樂新聞
00:30
娛樂新聞
00:45
火燭鬼
01:00
冒險假期-摩洛哥
03:00
有線新聞
03:30
小爸爸
04:00
有線新聞
05:00
有線新聞
05:30

回目錄

powered by jaffeling.com