hktv epg available on the app store

541 CCTV-1 (2018-01-18 星期四)
導視
00:04
動物世界
00:06
導視
00:51
電視劇 煮婦神探
00:52
導視
01:38
電視劇 煮婦神探
01:40
導視
02:26
人與自然
02:28
導視
02:55
請您欣賞
02:57
電視劇 安居
03:00
電視劇 安居
03:46
今日說法
04:32
新聞聯播
05:00
人與自然
05:30
導視
05:57
朝聞天下
06:00
導視
08:30
生活圈
08:32
導視
09:14
人與自然
09:15
電視劇 俺爹是臥底
09:42
電視劇 俺爹是臥底
10:28
電視劇 俺爹是臥底
11:14
新聞30分
12:00
今日說法
12:30
導視
12:58
電視劇 滿秋
12:59
電視劇 滿秋
13:44
導視
14:30
電視劇 滿秋
14:31
電視劇 滿秋
15:16
導視
16:01
中國夢主題歌曲
16:03
請您欣賞
16:07
動物世界
16:08
第一動畫樂園
16:38
導視
18:58
新聞聯播
19:00
公益宣傳短片
19:30
天氣預報
19:32
導視
19:38
前情提要
19:40
電視劇 換了人間
19:41
導視
20:26
前情提要
20:27
電視劇 換了人間
20:28
導視
21:14
焦點訪談
21:15
公益宣傳短片
21:30
人與自然
21:31
導視
21:58
晚間新聞
22:00
導視
22:30
時代楷模發布廳
22:32
導視
23:12
粵語劇場 唐朝浪漫英雄
23:13
導視
23:59
粵語劇場 唐朝浪漫英雄
00:00
導視
00:46
電視劇 煮婦神探
00:47
導視
01:33
電視劇 煮婦神探
01:35
導視
02:21
人與自然
02:23
精彩一刻
02:50
請您欣賞
02:57
電視劇 安居
03:00
電視劇 安居
03:46
今日說法
04:32
新聞聯播
05:00
人與自然
05:30
導視
05:57

回目錄

powered by jaffeling.com