hktv epg available on the app store

001 有線電視第1台 (2017-11-20 星期一)
午夜最前線
00:00
娛樂新聞
00:30
娛樂新聞
00:45
地膽帶路-西班牙
01:00
東瀛隱世美食
01:30
綜藝大熱門
02:30
有線新聞
03:30
恭親王
04:00
有線新聞
05:00
有線新聞
05:30
有線新聞
06:00
有線新聞
06:30
Cable 早晨
07:00
有線新聞
09:00
金融時段
09:30
有線新聞
12:00
有線新聞
12:30
金融時段
13:00
有線新聞
15:00
金融時段
15:30
交易所直播室
16:00
大行報告
17:00
商品有價
17:30
有線新聞
18:00
有線新聞
18:30
娛樂新聞
19:00
娛樂新聞
19:15
新聞最前線
19:30
八點有線財經
20:00
東瀛隱世美食
20:30
有線中國組
21:30
民銀資本特約:十點有線財經
22:00
真的愛你
22:30
韓味滿Fun
23:30
午夜最前線
00:00
娛樂新聞
00:30
娛樂新聞
00:45
碟仙碟仙
01:00
韓味滿Fun
03:00
有線新聞
03:30
恩雨之聲
04:00
蘇格蘭‧遊蹤
04:30
有線新聞
05:00
有線新聞
05:30

回目錄

powered by jaffeling.com